-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه

دولت از کدام ساحه سبز تا حال دفاع توانسته؟

دکترغنی گفت که تدابیر امنیتی مشابه به آن چه در ساحه سبز کابل ( منظورش ساحه دپلومات نشین است) انجام گرفته به خاطر حفاظت از ساکنان غرب کابل نیز به کار گرفته خواهد شد. اما سوال این است که دولت یا نیروهای خارجی چه وقت به طور شایسته و بایسته قادر به تامین امنیت در وزیر اکبرخان و شهر نو یا جاهای کلیدی دیگر بوده اند؟ شفاخانه نظامی، ریاست ده، یا هوتل کانتیننتال از شر انتحاری ها دفاع شد؟
راه چاره این است که یک مبارزه بی امان علیه دسته جات مخفی دشمن در اردو، پلیس و امنیت ملی آغاز شود و عوامل دشمن بی هیچ گونه ملاحظه ای قلع و قمع شوند. با حفظ سلول های دشمن در رگ و پود دولت، هر طرحی محکوم به شکست است.