-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۹, دوشنبه

۳۰ ۱ وصیت‌نامه ی پـطـر کـبـیـر یک سندِ جعلی است

وصیت‌نامه پطر کبیر (بر اساس این وصیت‌نامه، روسیه دو هدف را مخفیانه دنبال می‌کرد: یکی تحت کنترل در آوردن اروپا، و دیگری فتح ایران و دستیابی به آبهای خلیج فارس.) یک سند جعلی است سیاست پنهانی روسیه را معطوف به دو هدف اصلی تسلط بر اروپا و دستیابی به آب‌های گرم خلیج فارس از طریق تسلط بر ایران می‌داند.

این سند را مهاجران لهستانی در سال ۱۷۹۵ میلادی جعل کردند تا افکار عمومی فرانسویان را بر علیه روسیه تزاری برانگیزانند. این سند جعلی، ظاهراً به صورت تصادفی بر روی میز تحریر سفیر روسیه در پاریس دیده شده‌است.

با این حال، برخی از پژوهشگران سیاست خارجی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی در آسیا را نشات‌گرفته از این وصیت‌نامه می‌دانند.

منبع: احمد اشرف - توهم توطئه. عبدالکریم مشایخی - دولت روسیه و اندیشه سلطه بر خلیج فارس.