-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۶, جمعه

مثلی که قرص بایومتریک، درد سر ائتلاف ملی را کاهش نداده

نحوه به مدیریت دستگاه های بایومتریک به اندازه ای پیچیده است که ائتلاف را تازه به کلافه کشانده است. طرح بایومتریک همانا گذاشتن یک توته یخ روی یک زخم عمیق است که تا رسیدن داکتر، خون ریزی را متوقف کند!

از گفتار امروز فضل‌الرحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف، همین ترس و تردید موج می زد. او  گفت حکومت متعهد شده که انتخابات با استفاده از فناوری بایومتریک صورت خواهد گرفت و تاکید کرد درصورت عدم استفاده از این فناوری در افغانستان تقرّری های صورت خواهد گرفت وائتلاف برابر این اقدام ایستاده‌گی خواهد کرد. 
اتفاقاً حکومت، استفاده از بایومتریک را ثمه به ثمه تطبیق خواهد کرد تا جمیع بهانه های شرعی یا عرفی ائتلاف را بی اثر سازد.
حکومت حیران مانده بود که کارزار نا فرمانی مدنی و بستن مراکز انتخاباتی از سوی ائتلاف را که میرفت به یک کمپاین سراسری بدل شود، با مهارت و سنجشی فوق العاده اثر بخش متوقف کرد. حالا دیگر هر نوع سرپیچی مدنی، به معنای جنگیدن با قانون تلقی خواهد شد!