-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۶, جمعه

پاسخ جالب شاه حسین مرتضوی به نسخه‌ نویسی امرالله صالح!١. آقاي صالح بعد از هررويداد تروريستي يك نسخه نوشته مي‌كند، اگر اين نسخه‌ها شفابخش مي‌بود در زمان مسووليت جناب ايشان خيمه لويه جرگه در امان بوده و سبب استعفاي وي نمي‌شد.
٢. در زمان مسووليت جناب صالح براي ورود مردم به دستگاه امنيت موانع و فلتر‌هاي سختي گذاشته شده بود، به گونه‌اي كه رسيدن و كار كردن در اين نهاد براي جوانان رضا كار به يك رويا بدل شده بود.
٣. در زمان مسووليت جناب شما در رابطه به زير ساخت، تاسيسات و جذب افراد موثر در اين ساحه چه اقداماتي شده بود؟
٤. آيا ميراث و كارنامه تان براي اين نقاط آسيب پذير و مردمان كه امروز برايش نسخه شفابخش نوشته مي‌کنيد قابل دفاع است؟
٥. نوشته‌هاي تان در جدال با محمد محقق و همچنان تحليل تان در باره بخش ازمردم و پيوند دادن آن به برخي همسايه‌ها توجيه بزرگ براي خلق چنين رويدادها نمي‌باشد.؟!