-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۵, پنجشنبه

مسعود، نا میرای قصه های تاریخ است

 
 

یعقوب یسنا- شعری برای مسعود

 
او
به اندازه‌ی کلاهش
زمین می‌خواست
که بر آن
بِایستد.
از تبار جنگجویان باستان بود
صادق به اسلحه‌اش؛
نیامده بود
که معامله کند،
آمده بود
به تاریخ حساب پس بدهد،
آمده بود
اراده را بِآزماید؛
تا اتفاق مرگ نافرجام
بر اراده‌اش ایستاد!
سرنوشت هر جنگجوی باستان
مرگ نافرجامی است
که او را
در قصه
نامیرا می‌کند.