-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۸, یکشنبه

عمر داوود زی: به عنوان بدیل حکومت کنونی در انتخابات آینده آماده می شویم


شورای حراست و ثبات بعد از شروع بحران رهبری در حکومت، فرصت و توانمندی براندازی حکومت را داشت اما به رعایت منافع والای ملی ازین کار احتراز کرد. 
محمد عمر داوود زی مسوول روابط خارجی شورای حراست و ثبات در گفت و گو با تلویزیون زن موارد جدی تری را نسبت به وضعیت جاری مطرح کرد. وی گفت شورای حراست و ثبات به روش مشوره با حکومت پای بند است و خودش را اپوزیسیون دولت قلمداد نمی کند. با این حال، حکومت وحدت ملی باید در دو سال اول لویه جرگه قانون اساسی را دایر می کرد تا مشروعیت سه ساله بعدی خود را به دست می آورد، اما حکومت چنین نکرد و ناتوانی خودش را نشان داد.  ما از گذشت کار گرفتیم و مشوره به این شد که دولت پنج سال دوره کار خود را سپری کند. شورای حراست و ثبات به هدف آوردن تغییر در کشور، در مواقع مختلف فرصت و توان براندازی حکومت را داشت تا تغییر بیاورد.  اما به تبع منافع والای ملی ازین کار پرهیز کرد و به جای آن راه مشوره و مصلحت را در پیش گرفت. شورای حراست اکنون به عنوان یک مجمع بدیل برای حکومت در انتخابات آینده آماده می شود. 


داوود زی  اظهار داشت که مدیریت غنی- عبدالله با وصف تلاش های شبانه روزی آن ها، در دو عرصه مهم- امنیت و کار- متاسفانه نه تنها پیشرفتی نشان نداده، برعکس عقب گرد دیده می شود. انتخابات پارلمانی را بدون دلایل موجه به مدت سه سال به تاخیر انداختند. وی گفت که غنی- عبدالله به تفویض صلاحیت به افراد کار فهم عقیده ندارند. مثلا ارگان های امنیتی و دفاعی را سیاسی ساخته ودر تشکیلات آن براساس فارمول پنجاه پنجاه دستکاری کردند. ترقی و ترفیع افسران براساس وفاداری شخصی داده شده و به صلاحیت حرفه ای و ظرفیت ذاتی توجه نشده است. شکی نیست نیت درست داشتتند اما به شگرد های کاری نابلد بودند و صرفاْ ( اشاره به غنی) تنها کتاب خوانده بودند. اساسات مهم مدیریت تفویض صلاحیت و مسوولیت است وقتی شخص اول با یکه تازی روش مایکرو منجمنت را پیشه کرده، نتیجه کار هم بالطبع چیزی است که شاهد هستیم. 

وی گفت که دو نوع مشکل امنیتی برای برگزاری انتخابات سراسری وجود دارد مگر میان وضع کنونی تا ۲۸ مزان سال آینده فرصت داریم. ممکن است یک آتش بس دیگر نافذ شود و گفت و گوی مقامات امریکایی با طالبان تا آن زمان به یک نتیجه برسد. مشکلات در نحوه برگزاری انتخابات از جمله توزیع میلیون ها تذکره غیر قانونی دارای برچسب خطری است که انتخابات را تهدید می کند. وی گفت کاندیدای اصلی شورای حراست و ثبات برای انتخابات ریاست جمهوری زیر بحث است و اعلام این مساله یک اندازه قبل از وقت است.
داوود زی اضافه کرد که بین شورای حراست وثبات و ائتلاف بزرگ ملی « هم آهنگی موقتی» داریم. ما عضو آن ها نیستیم و مخالف انسداد جاده ها و اعمالی که خطر انحلال انتخابات را در پی داشته باشد، می باشیم.
داوود زی با اشاره به نشست اخیر منتقدان پیمان امنیتی با امریکا و باز نگری پیمان، گفت:
 این پیمان به طور کامل در زمان حامد کرزی تسوید شده بود. اما حکومت وحدت ملی متن را با عجله امضاء کرد. باید کمی در باره فکر می شد. این کدام پیمان دفاعی نیست و فقط چهارچوب کمک های مالی به قوای مسلح افغانستان در آن شرح داده شده است. مردم از اول کار آرزومند برقراری صلح و امنیت بودند و مردم حق دارند که همه چیز را زیر سوال ببرند اما این بازنگری به معنای فسخ نیست به معنی بهبودی و تجدید نظر مثبت می تواند باشد. این کم کاری حکومت است که درین باره هیچ گاه کدام مجلسی را برگزار نکرده است. هرگاه بحث فسخ به میان بیاید، ما دچار خطرات بسیاری خواهیم شد. تجدید نظر یک مساله معقول است.