-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۱, چهارشنبه

مخالفان دکترغنی درخانه پروفیسور مجددی گرد هم می آیند


اکثریت شخصیت های سیاسی که برعلیه سیاست دکترغنی قیام کرده اند، از سال ها به این سو از بودجه شورای امنیت ملی خرج و معاش می گیرند. خبر واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که محمد حنیف اتمر و یونس قانونی سلسله جلسات خود با حامد کرزی را سرعت داده اند.
خبر می گوید که جلسه ای با اشتراک حامد کرزی، یونس قانونی، حنیف اتمر و جمعی دیگر از مخالفان دکترغنی، به هدف تعیین سرنوشت سیاسی و مقابله با سیاست های ارگ، در خانه پروفیسور صبغت الله مجددی روحانی معروف، شده است.

 منابع شورای امنیت ملی می گویند که اکثریت رهبران حاضر در منزل مجددی به شمول پروفیسور صبغت الله مجددی، هم اکنون ماهانه مبالغ بزرگ پول را به عنوان مستمری از بودجه شورای امنیت ملی دریافت می کنند و دولت ضمن آن که تحرکات آن ها را از نزدیک دنبال می کند، احتمال دارد دستور قطع معاشات آنان صادر شود.

طبق یک خبر دیگر، مصارف پذیرایی و تهیه خوراک و کیک و کلچه در نشست شخصیت ها و رهبران سیاسی در خانه مجددی مبلغ ۲۵ هزار دالر قبلا به وسیله آقای اتمر از طریق سلیمان کاکر به خانواده حضرت مجددی تحویل داده شده بود.