-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۶, دوشنبه

دومین مأموریت تاریخی دکتر خلیلزاد آغاز شد

دکتر خلیلزاد نخستین دور سفرش برای دستیابی به صلح ممکن با طالبان را در شرایطی انجام داد که امریکا سهم روسیه را در آینده سیاسی این روند هنوز رسماً تائید نمی کند. صلح با طالبان بدون دادن امتیازات کلان به پاکستان و روسیه نا ممکن است. حال خلیلزاد آمده است تا روی جزئیات تقسیم بندی سهم کشور های ضد امریکا به یک نتیجه برسد. روسیه و ایران، گروه های فشار از هر دو جاننب ( طالبان و مجاهدین) را در اختیار خود دارند. ناکامی و یا پیروزی مأموریت دکتر خلیلزاد مستقیماً به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اثر می گذارد. اگر بین کشور های متفقین با امریکا بر سر طالب کار را به کشاکش بکشاند، برگزاری انتخابات بی درد سر ریاست جمهوری اگر محال نباشد، کمتر از محال هم نیست.
از ورای مباحث بین المللی استفهام می شود که این بار ممکن است یک توافق ( حداقلی) منطقه ای برسر افغانستان حاصل شود. در روز های پسین، هرگاه صورت گفت و گو های دکترخلیلزاد با محافل و شخصیت های رده اول را دنبال کنید، شاید پیشاپیش برای تان معلوم شود که کدام یک از محور ها به رهبری چه کسی به ریاست جمهوری خواهد رسید.