-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۵, شنبه

اسماعیل خان: پایگاه های خارجی عامل بی ثباتی در افغانستان است

اسماعیل خان سابق والی هرات در برنامه پرس و پال شبکه طلوع:اسماعیل خان از سران جمیعت اسلامی گفت که نیروی مقاومت طرف اصلی با طالبان است.
طالب پروسه صلح را نمی خواهند با دولت به پیش ببرند. نیروی اصلی، نیروی مقاومت است که باید با طالب صلح کند. باید ترکیبی از نماینده گان تشکیل شود که تحت اداره دولت نباشد. من یک سال پیش از طالبان خواستم که طالب با خانواده بزرگ جهاد افغانستان وارد مذاکره شوند. طالبان به زودی جواب مثبت دادند که حاضر اند با مجاهدین وارد گفت و گو شوند. اما جامعه جهانی ازین پیشنهاد حمایت نکرد.

در صلح افغانستان هیچ کس نباید قربانی شود. طالبان هم در جهاد شرکت داشتند و هدفی دارند که یک نظام اسلامی ایجاد شود. ما از پیشنهاد طالبان استقبال می کنیم. ما به یک حکومت عادل و افغانستان عاری از فقر و بی ثباتی نیازمندیم. به نیروهای خارجی در صورت تامین صلح پایدار در افغانستان ضرورتی نیست. بدون خارجی ها صلح و ثبات مگر حفظ می شود؟
اسماعیل خان گفت: اگر زمینه هم پذیری مساعد شود و رئیس جمهور مثل گذشته ها تحمیل نباشد، صلح و استقرار بدون پایگاه خارجی ها ادامه خواهد یافت. بی ثباتی زمانی آمد که پایگاه های خارجی در افغانستان مستقر شدند.