-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۳, جمعه

خامنه ای به بسیجی ها: صاحب کشور شما هستید!

یک میلیون نفر بسیجی در برابر ۸۰ میلیون نفوس ایران/ این آقا ۷۹ میلیون جمیعت ایران را به هیچ می گیرد!

رادیو فرانسه: رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع بسیجیان، خطاب به آنان گفت : "شما صاحب کشورید." علی خامنه ای که این سخن را در تجمع هزاران بسیجی در ورزشگاه آزادی تهران ایراد می کرد، خطاب به حاضران گفت که تجمع امروز شما "جوانان بسیجی" یادآور تجمع بسیجیان دهۀ ١۳٦۰ در همین ورزشگاه است که به میدان های جنگ می رفتند.

رهبر حکومت اسلامی ایران از بسیجیان خواست که مکان مبارزه با دشمن را درست تشخیص بدهند. او گفت که رئیس جمهوری آمریکا می کوشد با "تصویرسازی غلط" جمهوری اسلامی ایران را کشوری ضعیف و شکننده وانمود کند که گویا با "دو سه ماه فشار و تحریم کلکش کنده خواهد شد".

علی خامنه ای گفت : دشمن می خواهد که مردم و جوانان ایران را به این نتیجه برساند که جمهوری اسلامی در بن بست است و "راه حلی وجود ندارد جز پناه بردن به دشمن." رهبر حکومت اسلامی ایران سپس تأکید کرد که او هرگز نخواهد گذاشت که چنین سناریویی در ایران متحقق شود.