-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۸, چهارشنبه

نفوذ علی پور درحال گسترش است/ اختلاف و دو دسته گی در ارگ


قطعات ویژه مرکز و مفرزه های محل منتظر دستور اند تا وارد عمل شوند.اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که دولت کابل به سرکوب فرمانده علی پور مشهور به «شمشیر» کاملاً آماده شده است. قطعه خاص کوماندو در هم آهنگی با نیروی هوایی از کابل و همچنان مفرزه های محلی آماده باش و منتظر دستور اند.
اختلاف در سطح دولت وجود دارد. شورای امنیت ملی با اشاره به تمهیدات سری از سوی دسته جات نیابتی نیمه خواب وابسته به برخی کشور های همسایه بدین نظر است که جنبشی «مشکوک» که در اطراف فرمانده علی پور شکل گرفته، ماهیت بومی ندارد و هرگاه درپیچیدن این طومار الساعه اقدام نشود؛ خورد کردن غائله دشوار خواهد شد. درخبر آمده است یک حلقه خاص در سطح بالا اساساً اوضاع را به جهتی هدایت می کند که جبهه ای شورش ناگزیر در اطراف فرمانده علی پور دامنه بیشتر بگیرد؛ اما رهبران دولتی و غیر دولتی هزاره این مساله را درک کرده و نسبت به آینده وضعیت سخت نگران شده اند.
درین حال اختلاف بین رهبران دولتی و مستقل هزاره خارج از دولت نیز دهان باز کرده و شماری از سیاسیون هزاره ایجاد یک شاخه نظامی متمرد در افغانستان مرکزی را نوعی توطئه یی می دانند که از منابع ضد هزاره آبیاری می شود.
در خبر اضافه شده است که خلیلی و سرور دانش به انجام عملیات سرکوب گرانه قانع نشده و دنبال راه سومی اند. آن ها به رهبران ارگ گفته اند که اگر علی پور بازداشت شود، هیچ ضمانتی برای مدیریت مقاومت مردمی که برای دفاع از وی مسلح شده اند؛ وجود دارد.
کمپاین چند جانبه از استقامت های مختلف برای حمایت از فرمانده علی پور از چندین ولایت در دست انجام است.