-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۹, پنجشنبه

تمرد شهزاده خالد برضد بن سلمان


جمال خاشقچی را در داخل قنسولگری قطعه قطعه کرده به بیرون انتقال داده اند. 

راشا تودی- ترجمه رضا نافعی شاهزاده خالد بن فرحان السعود از مردم عربستان خواست تا علیه  فرمان خانواده سلطنتی مقاوت کنند.  قتل احتمالی خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی در استانبول سبب اعتراض  او علیه خانواده سلطنتی شده است….
محافل رسمی ترکیه مطمئن هستند که روزنامه نگار ربوده شده عربستان سعودی، جمال خاشقچی، بقتل رسیده است. یک دوست جمال خاشقچی معتقد است که او را قطعه قطعه کرده اند. خاشقچی هفته گذشته به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت. او قصد داشت برای ازدواج خود مدارک ضروری را تهیه کند، اما نامزد او که در بیرون از کنسولگری در انتظار او بود، دیگر هرگز او را ندید.
خاشقچی فعالیت عربستان سعودی را در یمن مورد انتقاد قرار داده و به امریکا رفته بود تا  اسیر عواقب اعتراض خود نشود. ناپدید شدن روزنامه نگار مذکور سبب اعتراضات فزاینده علیه خانواده سلطنتی عربستان شده است.
شاهزاده خالد بن فرحان که در تبعید بسر می برد روز دوشنبه از  طریق تویتر از هموطنان خود خواسته تا در برابر رهبری عربستان سعودی به مقاومت برخیزند:
«اگر قتل خاشقچی به اثبات برسد من از تمام اقشار و طبقات عربستان سعودی دعوت می کنم که دست در دست هم، از طریق توسل به اقدامات قانونی ، از  رژیم حاکم سرپیچی کنند و آن را تغییر دهند».
بن فرحان رئیس دولت جدید را نیز مطرح ساخته : او پیشنهاد کرده که بجای ولیعهد کنونی، برادر جوان تر  سلطان سلمان، که در حال حاضر در انگلستان در تبعید بسر می برد، در راس دولت جدید قرار گیرد.
این خویشاوند دور خانواده سلطنتی عربستان از سال 2013 دور از وطن خود بسر می برد. آلمان طی دو ماه به او پناهندگی سیاسی داد.  او در مصاحبه ای با میدل ایست مونیتور، عربستان را به  آتشفشانی تشبیه کرد که ممکن است  هر آن  منفجر گردد. ولی اگر میهن او دچار هرج و مرج گردد، عواقب جهانی وخیمی در پی خواهد داشت، زیرا در آن صورت عربستان سعودی مشوق تروریسم بین المللی خواهد شد.
فرحان در یک بیانیه رسمی تصریح کرد که  وفاداری خود را به خانوده سلطنتی ملغی اعلام می کند. اواعلام کرده که شخصا از خانواده سلطنتی که زمام قدرت در کشور  را در دست  دارد، تجارب تلخی دارد. او گفته که خود شاهد سرکوب های گسترده بوده است. از این رو از تمام جنبش های اصلاحاتی که به سود مردم باشد حمایت می کنم.
بن فرحان می گوید طبق اطلاعاتی که او از محافل خانوادگی سلطنتی بدست آورده شرط حفظ قدرت  ولیعهد » تسلیم بی قید و شرط» او  به ایالات متحده امریکا و اسرائیل است. ولیعهد عربستان فقط در صورتی می تواند پیش از درگذشت پدر جای او را بگیرد که  به دیگر شرائط  نیز جامه عمل بپوشاند. آن شرائط عبارتند از:
انتقال کلیه ساکنان نوار غزه به شمال سینا در مصر، بعنوان وطن ثانوی آنان، در این صورت عربستان سعودی و امارات متحده عربی پرداخت  کلیه هزینه های لازم را تقبل می کنند  و حماس و کلیه پشتیبانان آن را از سر بازخواهند کرد. برای کمک به اسرائیل و ممکن ساختن حمل و نقل دریائی بین المللی به ایلات ، خلیج عقبه بعنوان راه آبی بین المللی اعلام خواهد شد .