-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۰, جمعه

اشتباه عملیاتی سایت جمهوری سکوت

منبع اطلاع رسانی جمهوری سکوت گفت و گوی مختصری را با فرمانده علی پور ( معروف به فرمانده شمشیر) پخش کرد که دم حاضر از حیث ملاحظات تاکتیکی می تواند یک اشتباه درشت به حساب آید.

پرسشگر، از فرمانده می پرسد اسم کاندیدا هایی را مشخص بر زبان بیاورد تا مردم هزاره همه یک صدا در چهار ولایت به آن ها رای بدهند. فرمانده هم نام شماری از نامزدان برجسته هزاره را که با فرمانده «جبهه مقاومت» هم رابطه داشته و مورد تایید وی می باشند؛ دانه دانه بر زبان آورد.
با این حساب، برای تیم ارگ کار آسان تر شد و می تواند راه ورود آن عده از نامزدانی را که فرمانده علی پور قلمداد کرده؛ برای رسیدن به کرسی های پارلمان بیخی مسدود کند و اصلاً ترتیبی دهد که همین اسامی هرگز رای نیاورند. گذشته ازین، اعلام جبهه مقاومت برضد دولت کابل، احتمالن زودهنگام است و ممکن است مشکل را به جای آن که حل کند؛ به یک بحران نو تبدیل کند.