-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۴, سه‌شنبه

بایومتریک گناه کار اصلی خواهد بود

تمام جنجال انتخابات به شکل سنجش شده در دستگاه بایومتریک تمرکز کرده است. اکثریت اعضای پارلمان آینده پیشاپیش طبق جور آمد و سهمیه تنظیم و تعیین شده است. همه گناه ها به گردن بایومتریک خواهد افتاد. هیچ دلیلی وجود ندارد تا به نامزد های مستقل اجازه ورود به پارلمان بدهند؛ مگر این که از کانال های با نفوذ وارد شده باشند.