-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۳, جمعه

نمودار های عجیب در نظام مبادله ارزی در تهران


گزارشنامه افغانستان:‌ در معاملات ارز در تهران، اوضاع مشکوک و متغییری پیش آمده است. یک دالر امریکایی که در ازاء ۱۷ یا گاه ۱۹ هزار تومام مبادله می شد، ناگه ارزش خود را باخته و به نرخ زیر ۷ هزار دالر خرید و فروش می شود. پندیده گی بازار تهران در سال ۲۰۰۹ نیز به همین سان بود و خطر زمین گیر شدن بانکی در سراسر ایران را پیش آورده بود. در آن زمان ( طبق منابع غیر رسمی اطلاعاتی) دولت هند از حساب پول های سیاه که موازی با اقتصاد رسمی جهانی در گردش است، به نجات ایران شتافت و نظام سیاسی را از فروپاشی زودرس وارهانید.
در ازاء آن اقدام سرنوشت ساز، سپاه پاسداران معامله بزرگ و تاریخ واگذاری مسیر استراتیژیک چاه بهار را با جانب هندی صورت داد. به نظر می رسد که بی موازنه گی خطرناک نظام بانکی ایران آن هم در آستانه شروع تحریم های به مراتب شدید تر از گذشته از سوی امریکا و متحدان به ایران، معادله ۲۰۰۹ احتمالاْ این بار نیز تحت شرایط معینی به کار گرفته شده است. قدرت های نوظهور آسیایی مایل نیستند ایران در همسایه گی شان به نفع اقتصاد امریکا به زمین بیفتد.