-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۸, چهارشنبه

مردان غافل فاریابی به کشتن زنان شان شروع کرده اند

نقیب الله فایق، والی فاریاب، به نیویارک تایمز، گفته است که در این اواخر قتل‌های ناموسی در آن ولایت خاصتاً در نزدیکی‌های محلی که ملا لندی زنده گی می‌کرد افزایش یافته است و به گفتۀ وی جای شگفت نیست که اگر این قتل ها با قضیۀ افشا شدن رسول لندی ربط داشته باشد.

آقای فایق، به استناد اعترافات کسانی که در پیوند با قضیۀ ملا لندی، بازداشت شده اند، به روزنامۀ نیویارک تایمز گفت او جمعی را به کار گماشته بود تا برایش تبلیغ کنند. نخست تعویذ می‌داد و از آنان (زنان مشتری) می خواست که در دیدار بعد با خود یک مرغ بیاورند و در دیدار واپسین هم گوسفند. زمانیکه مشکل زنان حل نمی‌شد، می‌گفت که یک راه دیگر باقی مانده است و آن کار رابطه جنسی با قربانی بود.

شریفه عظیمی، رییس امور زنان ولایت فاریاب، نیز در صحبت با روزنامۀ نیویارک تایمز ضمن ابراز نگرانی از افزایش قتل های ناموسی گفته است که شاید هم زنانی که برای علاج نزد ملا لندی رفته اند، قربانی قتل ناموسی شوند.

فرید غوری، سارنوال در ولایت فاریاب، به روزنامۀ نیویارک تایمز گفته است که ملا لندی ویدیوهای مقاربت جنسی اش با زنان را مخفیانه ثبت می‌کرد و سپس با استفاده از این ویدیوها به باجگیری از زنان پرداخته و هر آنچه پول و زیور را که داشتند، از ایشان می ستاند.