-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۱, چهارشنبه

جنگ و گریز دالر در پیچ و خم بازار های تهران

آیا این عقب کشی دالر، مقدمه ای برای یک خیز غافلگیر کننده دیگر خواهد بود؟

روز گذشته، بصورت غافلگیر کننده ای مردمی که در چند ماه اخیر دلار خریده بودند برای فروش آن به صرافی ها و اطراف صرافی ها که دلال های ارز پرسه می زنند هجوم بردند. این رویداد خاص تهران نبود بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز وضع همینگونه شد. قیمت دلار که از ۱۷ هزار تومان عبور کرده بود، از پیش از ظهر دیروز سیر نزولی را آغاز کرد و تا بعد از ظهر حتی به۱۲ هزار و ۵۰۰رسید و مشتری برای خرید نبود!

زمزمه قطعی بودن تصویب "فاتف" و تسهیلات بانکی که متعاقب آن شامل ایران خواهد شد و یا انتقال ناوگان امریکا از خلیج فارس و رفتن برای پیوستن به تهدید محاصره دریائی روسیه و یا راهکاری که اروپائی ها برای حفظ برجام و انتقال پول فروش نفت ایران یافته اند و یا نرمشی که کاخ سفید در باره برجام و ایران احساس شده؟ زمزمه رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار؟ کدامیک از این پدیده ها در آغاز پائین آمدن قیمت دلار تاثیر داشت؟ و سئوال بعدی این که، از آنجا که مردم عادی زیاد اهل تحلیل و نتیجه گیری از این رویدادها نیستند، در پشت صحنه کدام محافل و نهادهائی که سرنخ بازار ارز را در این مدت بدست گرفته بودند متوجه برگشتن ورق شده اند و سرکیسه را چنان شُل کرده اند که مردم عادی هم متوجه شده و به سوی صرافی ها شتافته اند؟