-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۹, یکشنبه

مجله تایم: مشروعیت ضعیف نتایج انتخابات از خشونت طالب و داعش بدتر خواهد بود


مجله تایم نوشته است که افغان ها و همچنان دولت امریکا امیدوار بودند که با شرکت در انتخابات پارلمانی،‌ در پارلمان اصلاحات آورده و سلطه جنگ سالاران و سیاسیون فاسد را به چالش بکشند و و به جای آن ها یک نسل جوان وتحصیل یافته را جایگزین بسازند.
 تایم می گوید که در استفاده از سیستم بایومتریک که صرفاْ یک ماه پیش از برگزاری انتخابات در دسترس قرار گرفته بود،‌برای رای دهنده گان یک سردرگمی فراوان ایجاد شد زیرا بسیاری از مامورانی که درین زمینه آموزش دیده بودند، نتوانستند کار شان را به درستی انجام دهند.

اندرو وایلدر معاون برنامه آسیا در موسسه صلح امریکا می گوید: گزارش های گسترده از آشفته گی و بی کفایتی در مدیریت انتخابات، نشان می دهد که عواقب خشونت بار برخاسته از شکست اداری و مشروعیت ضعیف و فقدان اراده سیاسی به هدف تعیین اولویت ها در امور انتخابات کنونی می تواند نسبت به تهدید های طالبان و داعش بیشتر باشد.