-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۸, شنبه

انگلیس: آزادی پیشوای اسلام‌گرایان انتحاری

رادیو آلمان: روحانی افراطی که پیشوای دینی اسلام‌گرایان انتحاری بود، پس از گذراندن نیمی از حبس خود از زندان بریتانیا به طور مشروط آزاد شد. او بنیانگذار گروه المهاجرون بود که اعضای آن دست به عملیات انتحاری زدند و ۵۲ نفر را کشتند.

این روحانی پاکستانی‌تبار پس از سپری کردن نیمی از حبس خود به طور مشروط آزاد شده است. چودری فقط با مجوز مقامات امنیتی می‌تواند دستگاه‌های مرتبط با اینترنت را استفاده کند و اجازه ندارد خاک بریتانیا را بدون اجازه مقامات ترک کند. او تنها می‌تواند با افرادی تماس برقرار کند که پلیس موافقت کرده باشد. از سوی دیگر او اجازه تردد در مساجد معینی را ندارد.

چودری که در رشته حقوق تحصیل کرده است، بنیانگذار گروه اسلام‌گرای Islam4UK یا المهاجرون است که در این میان فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. این گروه خواستار اجرای شریعت در بریتانیاست.