-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۵, چهارشنبه

دپلومات: ناکامی انتخابات می تواند حکومت کابل را سقوط دهد


این انتخابات روی تصامیم اداره ترمپ درافغانستان اثر گذار است که آیا ازین کشور خارج شود یا نیروی نظامی بیشتر مستقر کند؟
روزنامه انگلیسی دپلومات هشدار داده است که هرگاه انتخابات افغانستان با تقلب و خشونت ها همراه باشد، ممکن است باعث تقسیم یا سقوط دولت کنونی این کشور شود. این مساله هرگونه تلاش برای مذاکرات صلح از سوی اداره ترمپ را به منظور تصمیم گیری برای خروج یا اعزام نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان پیچیده تر خواهد کرد.
  درعین حال، انتخابات سالم می تواند نسل تازه ای از سیاستگران جوان را به هدف مبارزه علیه فساد و تقویت نهاد های دموکراتیک روی صحنه اورد.
روزنامه دپلومات می نویسد: انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۰ اکتوبر پیش زمینه انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده است. از هم اکنون نخبه گان قدرت هریک به طرفدارای از یک کاندیدا قرار گرفته و نوعی عدم همسویی بین گروه های شامل در حکومت وجود دارد. هرگاه انتخابات پارلمانی پیش رو از شفافیت لازم برخوردار نباشد، ساختار حکومت کنونی به هم می خورد.

همزمان،‌طالبان و گروه های معاند دیگر مراکز رای دهی را آماج قرار می دهند. به زعم مخالفان دولت این حملات ضعف دولت و حامیان بین المللی ان را نشان خواهد داد. از همین رو حملات شان را بالای نامزد ها و همایش های انتخاباتی انجام می دهند.