-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۷, سه‌شنبه

روی گردانی شورای شمالی بزرگ از حنیف اتمر

گزارش شده که دکتر غنی علیه حنیف اتمر دستور تحقیقات قضایی صادر کرده است.گزارش تازه واصله به گزارشنامه افغانستان، کماکان از تشدید تنش بین دکترغنی و حنیف اتمر حکایه دارد و موازی با آن، شورای شمالی بزرگ به رهبری امان الله گذر و الحاج محمد الماس زاهد از اتمر روی گشتانده و به محفل ارگ رابطه قایم کرده اند.

گره اصلی مساله، دریافت مبلغ سی  میلیون دالر به وسیله آقای اتمر از سفارت امریکا است که برای ترتیبات حفاظتی امنیت پایگاه بگرام از استقامت مناطق شمالی پرداخته شده بود.

از ۴ تا ۵ میلیون دالر جهت تشکیل دیوار دفاعی به نام  شورای شمالی بزرگ اختصاص داده شد و مبلغ متذکره به فرماندهان ارشد پرداخته شده بود. شورای شمالی از همین پنج میلیون دالر پایه گذاری شد و ضمن آن که حمایت خود از دولت را اعلام کرد، با حنیف اتمر تعهد بسته بودند که در آینده از کاندیداتوری ایشان به ریاست جمهوری نیز پشتیبانی کنند. 

حلقات ناظر وابسته به امنیت ملی تحت مدیریت معصوم استانکزی، از جزئیات معامله به اتمر و فرماندهان ارشد شمالی را کشف و به رئیس جمهور پیشاپیش گزارش کرده بود. یک علت اصلی برکناری آقای اتمر که با دخالت عاجل رئیس جمهور صورت واقع به خود گرفت؛ همین مساله بود.
اکنون گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد بعد از عزل آقای اتمر از شورای امنیت ملی، فرمانده الحاج محمد الماس زاهد از رهبران صف اول شورای شمالی بزرگ، حنیف اتمر را دور زده و با رئیس جمهور غنی داخل تماش شده است. آقای زاهد نیز به نوبه خود در دیدار با دکترغنی تصدیق کرده است که از وجه سی میلیون دالر اعطایی سفارت امریکا پنج میلیون دالر در اختیار آن ها قرار داده شده اما از مابقی پول اطلاعی ندارد.
دکترغنی به هدف اعمال فشار به حنیف اتمر، دستور تحقیقات قضایی صادر کرده است تا اتمر را که تازه برای ریاست جمهوری آماده گی میگیرد، از نفس بیاندازد. اتمر به جبهه معارضان دولت ( ائتلاف بزرگ ملی) ملحق شده است اما خبرهای مشعر اند که از اقدامات دکترغنی درین زمینه سخت مشوش می باشند.