-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۸, شنبه

تکنوکرات ها برنده می شوند

محسن روحی صفت یک تحلیل گر دولتی ایران در مورد آینده ائتلاف بزرگ ملی در انتخابات جاری چنین می گوید: 

یقیناً این ائتلاف بزرگ در انتخابات جاری صاحب کرسی های پارلمانی خواهد شد. اما مسئله اینجاست که جبهه اپوزیسیون افغانستان به دنبال آن است که بتواند اکثریت مجلس را از آن خود کند و گرنه یکی از ویژگی های انتخابات پارلمانی افغانستان این است که حضور جهادی ها در انتخابات برای کسب کرسی کمتر خواهد بود. در صورتی که طبق برآوردها احتمال حضور پررنگ تکنوکرات‌ها بیشتر خواهد بود. اتفاقا دولت هم تمام سرمایه‌گذاری خود را برای حضور تکنوکرات های جوان را در مجلس آینده افغانستان گذاشته است. لذا به نظر می رسد که نسل جدیدی از جوانان تکنوکرات که صاحب تفکراتی هستند و در حوزه رسانه‌ و شبکه های اجتماعی صاحب جایگاهی هستند، اکثر کرسی های پارلمان افغانستان را از آن خود کند. پس به نظر می‌رسد که افغانستان در حال پوست اندازی سیاسی است. در نتیجه ائتلاف بزرگ خود را برای انتخابات سال بعد آماده می کند.  

اکنون بخشی از بدنه سیاسی حاضر در انتخابات پارلمانی افغانستان از شاگردان فکری و سیاسی گلبدین حکمتیار هستند. حتی دو پسر حکمتیار در این انتخابات حضور دارند. از سوی دیگر نه حکمتیار که  اکنون فرزندان بیشتر این جهادی ها در کنار ورزشکاران، روزنامه‌نگاران، تجار و دیگر قشرهای افغانستان به صورت جدی به دنبال حضور در پارلمان هستند. پس تا حدود زیادی می‌توان گفت که  تمام مرزبندی های سنتی افغانستان کنار گذاشته شده است و انتخابات در سایه فعالیت جوانانی برگزار می‌شود که کمتر تعلق حزبی و سیاسی دارند، هرچند که این جوانان از رانت‌های پدران خود برای حضور هرچه بیشتر در پارلمان استفاده خواهند برد.