-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۸, چهارشنبه

عرب سرشناس که بالای حکمتیار شاهدی می داد، سر به نیست شد!

احمد ولی مسعود در باره جمال خاشقجی یادداشت فشرده ای نوشته است. 

وی می نگارد که جمال خاشقجی، نویسندهٔ معروف سعودی که اخیرأ ناپدید شدن وی در ترکیه، در مطبوعات جهانی غوغا برپا کرده و باعث تنش ها میان کشورها گردیده است، در بخشی از آثار خود تحت عنوان “چه کسی جهاد افغانستان را برباد داد” با برگردان آقای عبدالاحد هادف به فارسی، بگونهٔ گواهی تاریخ نوشته است اینکه: 
بنده در کنار حکمتیار به گوش خود صدایی شهید احمد شاه مسعود را می شنیدم که از طریق مخابره با کمال تواضع از حکمتیار خواهش میکرد تا به پشاور برگشته و در تفاهم با سایر رهبران احزاب جهادی ، یک حکومت مشترک و وسیع البنیاد را تشکیل داده و یکجا باهم و بدون کدام جنگ و درگیری وارد شهر کابل شوند ، مسعود شهید میگفت که کابل سقوط کرده ، کمونیست ها آماده تسلیم دهی کامل قدرت به مجاهدین میباشند و من هیچ امتیازی برای خود نمی خواهم و اکنون مرحله جنگ گذشته و مرحله سیاست به میان آمده ، پس نباید کار کرد که منجر به بروز تشنج و درگیری بی مورد میان مجاهدین گردد. اما حکمتیار لجوجانه به او جواب رد میداد و مکرراً تاکید می ورزید که می خواهد با غرور، سلاح و بیرق های سبز وارد کابل شود."

اشاره: روزنامه گاردین نوشت که جمال خاشقجی زمانی مشاور خاص رئیس اداره جاسوسی عربستان بود. حضور وی بیخ گوش حکمتیار جای سوال ندارد. چیزی که اهمیت دارد، متن شاهدی اوست برای تاریخ!