-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۲, یکشنبه

طرح دنیا: خود تان خون و پول بدهید!

مقامات امریکا تصمیم دارند پول جنگ افغانستان را از منابع خود افغانستان تأمین کنند. سید اکرام افضلی رئیس بنیاد دیده بان شفافیت افغانستان روز شنبه در نشست که از سوی جامعه مدنی به خاطر عقد قراردادها و خصوصی سازی جنگ در کابل برگزار شده بود گفت:
اگر این جنگ به خاطر تامین امنیت کشورهای غربی است، پس تمام هزینه را ما نباید بپردازیم، اگر هزینه مالی و انسانی این جنگ را ما بپردازیم؛ این به کدام منطق برابر است، کشورهایی که می خواهند از منابع افغانستان برای تمویل جنگ استفاده کنند، یک بار دیگر این در این مورد فکر کنند، اگر حکومت این موضوع را بپذیرد، مگر ملت در مقابل آنها ناتوان نبوده و ما به هیچ صورت این را نمی پذیریم که از منابع طبیعی ما به خاطر تمویل جنگ کار گرفته شود.