-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۱, شنبه

انتصاب « تاکتیکی» شاه گل رضایی به پیشواز انتخابات

دپلوماسی تاجکستان نسبت به افغانستان بیشتر حساس خواهد شد.
یافته های گزارشنامه افغانستان حاکی است که انتشار خبر انتصاب شاه گل رضایی از اعضای سرشناس جنبش روشنایی به سفارت افغانستان در شهر دوشنبه، رشوۀ مشترک انتخاباتی دکترغنی و سرور دانش به جنبش روشنایی است. 

منبع تماس با گزارشنامه می گوید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، براساس پیشنهاد سرور دانش، دکترغنی در صدد است تا طیف جوانتر جنبش سیاسی هزاره را به تیم خود ملحق کرده و جناح مسلح محافظه کار به رهبری محمدمحقق و حلقه تازه تشکیل به دور فرمانده علی پور را به انزوا بکشاند.

درین حال گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که حلقاتی درکابل، این اقدام را به استمرار دخالت ایران نسبت می دهند و استدلال می کنند که دستگاه دپلوماسی تاجکستان ازچند سال به این سو در رابطه به مقرری های مأموران وزارت خارجه افغانستان در دوشنبه مظنون هستند و شماری از کارکنان سفارت به ظن رابطه با استخبارات ایران در کابل، هماره از سوی امنیت تاجکستان زیر نظر قرار داشته و دارند.

دپلوماتان تاجکستان درکابل نسبت به غرض ورزی های ایران درتاجکستان از طریق افغانستان بسیار حساس شده اند. یک منبع ناظر درکابل می گوید که انتصاب شاه گل رضایی بر رابطه بین دولت تاجکستان و کابل تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت. درحال حاضر، روابط بین تاجکستان و ایران حسنه نیست و محی الدین کبیری یکی از رهبران منتقد امام علی رحمان درتهران به سر می برد. تاجکستان سعی دارد برای مقابله با نفوذ ایران، خودش را به سرمایه های عربستان نزدیک کند.

اطلاع دیگر مشعر که سفیر احتمالن برکنار شده در دوشنبه از افراد وفادار به عطا نور است و از همین حالا، از این انتصاب استفهام شده است که ارگ در برابر طیف تاجک نیز دست به مانور تازه ای زده است.