-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۸, چهارشنبه

ناز و نخره تروریست های نیابتی از سر گرفته شد!

 اعلامیه طالبان در برهم زنی پروسه انتخابات/ انتخابات پروژه امریکایی است. امریکا باید خارج شود!
در حالی که نظامیان اشغالگر امریکایی بر شهرها و حریم هوایی کشور قابض اند، اسلحهء گوناگونی را برای کوبیدن ملت مسلمان افغانستان می آزمایند و نسخه های جدید کشتارهای دستجمعی، بمباران ها، چور و چپاول و فاجعه های بشری را تطبیق می کنند، برای افغان های دین دوست و وطن پرور زندان های دیگری می سازند، اشغالگران استقلال کشور را بحدی اشغال کرده اند که اکنون برای خصوصی سازی جنگ حرف از سپردن اختیارات به یک گروه خونخوار بنام بلک واتر می زنند، اما برای منصرف کردن اذهان مردم ازین وضعیت تاسف بار، هنگامهء تازه ای به نام انتخابات پارلمانی آغاز شده است و رسانه های که از سوی اشغالگران تمویل می شود شب و روز برای آن تبلیغات می کنند.

در طی ۱۷ سال اشغال، ما پروسه های متعددی را بنام انتخابات مشاهده کردیم. هیچ یکی آن درد ملت و کشور ما را مداوا نکرده است، بلکه برعکس به زیان منافع ملی تمام شده و ازان برای تداوم اشغال، پیمان امنیتی به نفع اشغالگران و اغفال و فریب دهی مردم افغانستان استفاده شده است.

هدف از راه اندازی پروسه های جعلی انتخابات در کشورهای اشغال شده این می باشد که اشغالگران می خواهند مزدوران نصب کردۀ خود را توسط یک پروسهء نمایشی مشروعیت ببخشند، نیز احساس کاذب رای دهی به اذهان مردم القا شود و حساسیت ملی در برابر اشغال کاسته شود.

امارت اسلامی افغانستان به این باور است که نه از روی رهنمودهای دینی و نه هم از نگاه منافع ملی و مقتضای عقل سالم، وضعیت کنونی افغانستان ایجاب می کند که چنین پروسه های انتخاباتی را متحمل شود، نیز مردم افغانستان و جامعه جهانی به این اعتراف دارند که بیش از نصف کشور در کنترول امارت اسلامی است و امارت اسلامی در متباقی نصف کشور نیز نفوذ قوی دارد، بناءً آشکارا است که نمایش انتخابات تنها در شاروالی های مراکز ولایات به نمایش گذاشته خواهد شد. آنهم در حالی که سفیر امریکا امور کمیسیون های انتخابات و شکایات را به شکل منظم مراقبت می کند و لیست های نهانی کاندیدان را ترتیب می دهد.

از سوی دیگر پروسه تحمیلی انتخابات به اساس تعصبات حزبی و قومی، تقلب های گسترده، خرید و فروش علنی آرا و توطئه های دیگر به یک رسوایی بزرگ تبدیل شده است. مقتضای ایمان و وجدان این است که این پروسه، بی اعتبار و مردود خوانده شود و برای جلوگیری از آن تلاش شود.
امارت اسلامی به نمایندگی از مردم و به حیث نیروی نجات بخش ملت خود، پروسه ای بنام انتخابات پارلمانی را جعلی و دسیسه برای منافع دیگران و فریب دادن ملت افغانستان می داند.

بخاطر اینکه منافع علیای کشور تامین گردد و پروسه های بزرگ برای اهداف اشغالگران استعمال نشود، امارت اسلامی بر همه ملت صدا می کند که با تمام روند انتخابات پیش رو کاملا مقاطعه بکنند، به آن اهمیتی ندهند، دران سهم نگیرند و آنرا تحریم نمایند.

همچنان بر کاندیدانی هم که تا هنوز در حلقه غلامی داخل نشده اند صدا می کند که زیر چتر اشغالگران نه به دین خدمت می شود، نه به ملت و نه هم به کشور. بلکه برعکس از کاندیداتوری و پیروزی شما اشغالگران مستقیما سود می برند، دسیسه و پروسهء نمایشی آن ها کامیاب می شود، در مسلمان کشی و ویرانی کشور با آن ها شریک خوانده می شوید و سبب تداوم جنگ کنونی می شوید، بناءً باید به احساس خود و درک افغانی تان از اشتراک در چنین پروسه ها منصرف شوید.

امارت اسلامی تمام مجاهدین را نیز هدایت می دهد که با توجه جدی به جان و مال افغان های ملکی، برای جلوگیری ازین پروسهء امریکایی در سراسر کشور بکوشند، در سر راه آن موانع ایجاد بکنند، کسانی را که برای کامیابی این پروسه می کوشند و در بخش امنیتی همکاری می کنند هدف قرار بدهند و با همه توانایی خود این دسیسه امریکایی ها را ناکام و نامراد بسازند.

ما به اشغالگران و طراحان اصلی پروسه انتخابات یکبار دیگر یادآور می شویم که حل اساسی بحران کنونی کشور، خروج کامل نیروهای اشغالگر و خارجی و اعادۀ حاکمیت یک نظام خالص اسلامی است. کسانی به راه های دیگری فکر می کنند آن ها ممکن برای چند روز اذهان عامه را توسط تبلیغات مصروف نگهدارند، اما نمی توانند سرنوشت ملت ما را تغییر بدهند.

امارت اسلامی افغانستان
۲۸/۱/۱۴۴۰هـ ق
۱۶/۷/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۰/۸م