-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۱, چهارشنبه

شکست و ریخت درائتلاف ملی

به نظر می رسد که چالش بازدارنده در سر راه حنیف اتمر در چانه زنی های درون ائتلاف بزرگ ملی، سیاستگران میانه رو پشتون عمدتا ضد پاکستان به محوریت انجنیر رحمت الله نبیل است. خیلی دشوار است که نبیل به حیث فردی که از اسرار و جنایات هولناک پاکستان علیه منافع ملی افغانستان آگاهی دارد، با تیم آقای اتمر که روابط پیچیده ای با شبکه های پاکستان از گذشته دارند، در یک سفره انتخاباتی و سیاسی کنار بیاید. اما جمیعت اسلامی خیلی سهل با اتمر در یک جبهه سیاسی ایستاده شده می تواند. بین گروپ اتمر و جمیعت و گلبدین حکمتیار بافت تازه ای به وجود آمده است که برای همیشه در معادلات بعدی هم سرنوشت حزب اسلامی حکمتیار شود. انزوای استاد عطا هم جمیعت را از نفس انداخته و هم متحدان آن ها در چهارچوب ائتلاف ملی را دل و نادل ساخته است. هدف اتمر این است که از کیک ائتلاف بزرگ ملی، یک توته کلان و موثر آن را سهمیه انتخاباتی خودش بسازد، اما اطلاعاتی وجود دارد که چنین بخت و فرصتی نشاید که به روی وی لبخند بزند. همه ارکان منتقدان ناگزیر اند به گزینه جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد دست دراز کنند.