-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۶, یکشنبه

این آقا تمام فری فایتر های داخلی را مغلوب خواهد کردواحد نژند ظرف سال های نزدیک به باشگاه جهانی فری فایت پا می گذارد.
من بیننده دایمی مسابقات آزاد مشت زنی هستم. هماره نا خود آگاه با فردی که دربرابر حریف خویش احساس ناتوانی کرده و به زمین می غلتد، احساس هموندی به من دست می دهد. عادتاْ بخشی از اوقات فراغت را به تماشای مسابقات خشن بوکس و جنگ آزاد اختصاص می دهم. دلچسبی ویژه من دیدن لحظاتی است که چه گونه عقل و هوش یک فری فایتر سرکش، متکبر و خود شیفته، با یک ضربه حریف، موازنه خود را از دست داده و مناعت و غرورش در خطر افتاده و باورش می آید که زور و ضرب یک انسان، شکننده و بی دوام است.

 از میان ورزشکاران نو ظهور ورزشکاران افغانستان، جریان درگیری همه شان را دیده ام.

در مقام یک تماشاچی، احساس می کنم که از همین حالا می توان آینده ورزشکاران فری فایت افغانستان را ( هرچند نسبی) می توان ترسیم کرد. از نظر من واحد نژند از نظر خواص و نیروی رو به باروری، یک سرو گردن از همه فری فایتر ها از خود برجسته گی نشان می دهد. مورال، پرش، نا ترسی و سرعت عمل او متفاوت تر و کاراتر از دیگران است. ممکن است فایتر های وزن بالاتر دست آورد های بهتری به دست بیاورند، اما هیچ یک از آنان شاید نتواند شگفتی بیافریند، اما واحد نژند جایش در باشگاه برجسته ترین مبارزان داخل قفس در سطح بین المللی خواهد بود. 
روحیه، قدرت حمله و اخلاق او را همیشه به نظر انتقادی می بینم تا نقطه ضعفی را نشانی کنم، اما هیچ درز و شکسته گی در رفتار و ظاهر وی ندیده ام. یک مهاجم سنجش کار و بی رحم است. واحد نژند ابتداء بر همه فری فایتر ها در سطح داخلی غلبه کرده و سپس روانه میادین بین المللی خواهد شد.