-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۵, یکشنبه

نخستین شکست احمقانه ارگ در شکار یک فرمانده ضد طالب

اقدامات مشکوک دکتر غنی، دعوت به اشتعال یک جنگ داخلی است.بعد از اعلامیه ای شدیدالحن حاجی محمد محقق در واکنش به اعزام واحد های خاص سرکوب به ولایت غور، استاد عطا نور با نشر اطلاعیه ای حکومت کابل را به حمایت از جنایت کاران، دزدان و جانیان متکرر در شمال افغانستان متهم کرده است.

عطا نور، عملیات برای شکار فرمانده علی پور- مدافع محلی در برابر طالبان- را سازماندهی شده از ارگ دانسته و آن را «رویکردی هراس افگنانه» توصیف کرده است. به نظر می رسد که تلاش های عمدی برای به جنگ کشاندن برخی چهره های سیاسی و نظامی در دستور کار قرار دارد. این نخستین بار است که یک دولت ظاهراً برآمده از انتخابات، برضد مردم به جنگ برخاسته است.

عطانور این بار نیز اعلام کرده است که « از حقوق مردم مظلوم در هر گوشه و کنار افغانستان تا پای جان دفاع می نمائیم». اما اعتماد عمومی نسبت به تهدید های استاد عطا از چندین ماه به این سو فروکاسته و خط و نشان کشی های او در انظار عامه اغلب رنگ باخته است.

درین حال یافته های گزارشنامه افغانستان مشعر است که برای نخستین بار در جریان هفده سال اخیر، سازماندهی  یک مقاومت سراسری در مناطق هزاره نشین برعلیه یورش های احتمالی دسته جات شکاری مسلح وابسته به ارگ کابل، درحال آغاز شدن است وانگیزه ای نیرومند برای حفاظت از بقا و مصئونیت مردم به وجود آمده است. وضع به حدی حساس است که هرگاه تیم ارگ به بی شعوری و اقدامات پوچ خویش خاتمه ندهد؛ مرکز مقاومت در افغانستان مرکزی فربه تر شده و جرقه هایش به زودی به هرات، مزار و کابل خواهد رسید.
 گزارش شده که فرمانده علی پور نجات یافته و گروه های وسیعی از روستائیان و گردان های جوان آماده شده اند که به دفاع از وی و دفاع از مناطق شان دست به سلاح شوند.
حکومت، به ویژه سیاسیون دولتی هزاره درین باره خاموش اند. شکست دسته جات مسلح اعزامی از ارگ به غور در سرکوب فرمانده علی پور، نخستین شکست آشکار محفل ارگ بعد از بازداشت نظام الدین قیصاری است.