-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۴, جمعه

عطا نور: یک ستون اساسی ائتلاف ملی از دست رفت

آقای نور با اشارۀ سر پوشیده به همدردی های دکترغنی در محضر خانوادۀ جنرال رازق اظهار داشت: زندۀ ما نفرین می شود، به مردۀ ما اشک تمساح می ریزند.
استاد عطا محمد نور در خانه جنرال رازق در قندهار، بر ادامه راه جنرال از دست رفته تاکید کرد و گفت: 
ما از مرگ نمی هراسیم. کاروان ائتلاف ملی را به بهای جان خویش به منزل مقصود می رسانیم. دوستی ما با رازق به خاطر خدا و میهن بود. 

وی اظهار داشت: هزاران هم سنگر در کنارم شهید شده اند. بار بار لباس هایی من به خون همسنگران رنگین شده. اما من برای جنرال رازق به سختی اشک ریختم؛ اشک غیرت و هم سنگری. ائتلاف ملی حمایت بی دریغ و طرح های اورا هیچ گاه فراموش نمی کند. 
ما هستیم بر آن عهدی که بستیم.
 مردانه و با همت هر خس و خاشاک را سیل آسا از سر راه خود دور می کنیم. لوی قندهار سرزمین زادگاه امپراطور افغان و زادگاه میرویس خان و شاه اشرف است.
عطا نور با اشاره به غم شریکی دکترغنی با خانواده جنرال رازق گفت: زنده ما ره نفرین می کنند؛ حدف می کنند؛ توطئه راه می اندازند، اما وقتی که مردیم برای ما اشک تمساح می ریزند. ما عمق توطئه و نیرنگ را درک می کنیم. او هشدار داد که اگر اختلاف قومی کردیم، نابود می شویم.