-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۳, جمعه

جنرال میلر به جای فاریاب و فراه، در پنجشیر جلسه امنیتی برگزار کرد!

پنجشیر برای امریکایی ها معادل کابل اهمیت دارد. چرا اسکات میلر فرمانده امریکایی تازه منتصب شده در افغانستان، به جای آن که نخستین سفر کاری خود را به محور های خطر ساز جنگ نظیر غزنی، کندز، هلمند و فاریاب اختصاص دهد، به پنجشیر رفت تا جلسه امنیتی برگزار کند؟

پنجشیر مانند بامیان نمادی از آرامش، صلح و همگرایی با دولت مرکزی است و غیر از چند رخنه انتحاری، در جنگ علیه دولت بینی کسی در آن جا خون نشده است. 

 واقعیت این است که امنیت کابل و پایگاه استراتیژیک بگرام از پنجشیر و سالنگ ها بیمه می شود. سالنگ تا کوتل خیرخانه، «تحت مدیریت» است اما پنجشیر در هفده سال در امن و امان بوده و از آن جا هیچ نوع خطری به کابل و بگرام تولید نشده است؛ اما این بستر کوهستانی هم نقطه حاکم بر پهندشت شمالی  و هم یک خالیگاه استراتیژیک و مشرف به کابل و بگرام است. 

خالیگاه استراتیژیک پنجشیر برای بازیگران منطقه ای که تصمیم به محاصره و به دام اندازی اردوی امریکا و ناتو را گرفته اند؛ از نظر عملیاتی، با اهمیت تر از گردنه های هندوکش و بلندا های پامیر هاست. ورود نظامی به پنجشیر، آسان، اختیاری و فریبنده، اما خروج از آن مرگبار و مشابه به خروج ناپلئون و هیتلر از گستره روسیه است. امریکایی ها مطلع اند که مردم پنجشیر و سیاستگران نسل دوم آن نسبت به وضعیت موجود و برخورد سرشار از تعصب و اقدامات تحریک آمیزِحکومت دکترغنی و حنیف اتمر با عموم مردم، فوق العاده بیزار و خشمگین اند. 

با تمرکز رویارویی بین محور روسیه- ایران با امریکا و ناتو در افغانستان، بسترگاه عملیاتی پنجشیر مجدداً توجه قدرت های بزرگ را به سوی خود کشانیده است. براساس یافته های موجود، امریکا هنوز به سیاست همگرایی با محوریت پنجشیر در مبارزه با روسیه، ایران، القاعده یا طالبان پای بند است و احتمال قوی وجود دارد که یکی از سیاستگران پنجشیر که در ذهن مردم آن جا تاریخ مصرف خود را سپری نکرده و عنصر تازه دم و با اعتبار در نظر آید؛ در تکت انتخاباتی ریاست جمهوری آینده در مقام معاون در کنار رئیس جمهور مورد حمایت جامعه بین المللی در نظر گرفته شود.