-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۶, یکشنبه

مقام روس: آمریکا برای جنگ آماده می شود

معاون اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه گفت: آمریکا آماده جنگ می شود و روسیه باید برای دفاع از خاک، اصول و ارزش های خود آماده باشد.

یکی از مقامات روسیه تأکید کرد کشورش برای دفاع از خود در برابر هرگونه تهاجمی آماده است.

اندری بلوسوف معاون اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه در اظهار نظر درباره خروج یکجانبه آمریکا از پیمان نیروهای هسته ای میانبرد گفت: آمریکا آماده جنگ می شود و روسیه باید برای دفاع از خاک، اصول و ارزش های خود آماده باشد.

بلوسوف افزود: به دنبال آنکه روسیه نتوانست مجمع عمومی سازمان ملل را به تصویب قطعنامه این کشور در حمایت از پیمان نیروهای هسته ای میانبرد متقاعد کند، روسیه برای یک جنگ آماده می شود و من می توانم این موضوع را تأیید کنم. ما برای دفاع از سرزمین، تمامیت ارضی، اصول، ارزش ها و ملت خود آماده می شویم.