-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۸, شنبه

جنرال رازق، عامل اخلال در پالیسی کابل وواشنگتن بود

برای ائتلاف ملی، فرصت یا زمینه چندانی برای گرفتن انتقام خون جنرال رازق وجود ندارد.جنرال رازق بعد از اعلام استراتیژی جدید امریکا در امور جنوب آسیا و افغانستان، بالطبع با پالیسی جامعه جهانی در تصادم قرار گرفته بود. تاخت و تاز های مستقلانه او خصوصاً در سه سال اخیر به تأسیسات مرزی پاکستان، اغلب بدون کسب دستور از مرکز، بحران رابطه بین کابل و اسلام آباد را افزایش داده بود. کرزی در زمان مأموریتش از تحرکات گاه به گاه رازق در جلوگیری از افراز حفاظ های مرزی از سوی پاکستانی ها در آنسوی نقطه صفری مرزی عمداً سکوت می کرد و به پرش های کوچک نظامی از سوی رازق به عنوان دستاویز فشار سیاسی بر اسلام آباد دلخوش بود. 

در دورۀ دکترغنی، تحت فشار مضاعف جامعه بین المللی، سیاست افغانستان در برابر پاکستان از حالت تقابل نسبی قبلی به تعامل گذر کرد که اسباب اختلاف داخلی بین ارکان قدرت را سبب گشت. مقامات پاکستان در دیدارها با امریکایی ها بار ها نسبت به مزاحمت های جنرال رازق شاکی بودند. دولت کابل پیش ازین بارها از رازق خواسته بود که بر خلاف پالیسی دولت و جامعه جهانی، بدون موجب به مناقشات مرزی دامن نزند. اما هیچ یک از اقدامات بازدارنده موثر واقع نشدند. کار به جایی کشید که رازق آشکارا اعلام کرد که دولت کابل توان برکناری وی را ندارد و دکترغنی پلان دارد او را از زنده گی ساقط کند.


رابطه بین کابل و قندهار زمانی بحرانی شد که رازق میزبان جمعی از سیاسیون مخالف دکترغنی در قندهار شد و این زمانی بود که دولت مرکزی با محور شمال به رهبری استاد عطا درگیر مناقشه بود و جنرال رازق به حیث بازوی حامد کرزی در کنار ائتلاف بزرگ ملی ایستاده شد. بعد از تغییر پالیسی امریکا و شروع مذاکره مستقیم با طالبان، موقعیت رازق و جمعی از سیاسیون متمرد تنزل بیشتر یافت. از همین جا بود که بعد از جور آمد مشروط با عطا، نوبت جنرال رازق، رسیدنی بود. حذف رازق قبل از آن که یک رویداد درونی دسته جات رقیب به قیاس آید، یک تکانه سیاسی است که به یک تحولی بزرگ در قندهار و کابل منتهی خواهد شد. 


رازق، کارنامه ای بزرگ فتح و نصرتی که زیر بنای نظامی طالبان در جنوب را درهم بشکند، از خود به یاد گار نگذاشته است. ویژه گی تاریخی و زبانزدِ جنرال رازق، دشمنی اش با پاکستان بود و از همین رو، هم درمیان مردمان جنوب وشرق، هم در میان مردمان شمال، غرب و بسترهای افغانستان مرکزی و جماعت چندین میلیونی شهر کابل، و جریان های سیاسی میانه رو و ضد پاکستان از محبوبیتی ممتاز برخوردار بود. او همانند یک قهرمان آرمان های ملی وتاریخی، برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

ائتلاف بزرگ ملی ضربه ای جبیره ناشدنی متحمل گشته است و آن طوری که عطا نور از انتقام خون رازق سخن گفته، امکانات چندانی برای این منظور در دسترس قرار ندارد. با خروج جنرال رازق از صحنه نظامی و سیاسی، راه برای پیروزی دکترغنی در انتخابات بعدی فراهم نمی شود، بلکه این زمینه ای است که راه را برای یک نیروی سوم می گشاید. نیروی سوم ظرف یک ماه آینده کم کم رؤیت خود را آشکار خواهد کرد.