-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۵, چهارشنبه

جنرال پاکستانی: امریکا باید تا زمان برقراری صلح درافغانستان در آن جا باقی بماند!

به گزارش روزنامه پاکستان تریبیون، جنرال آصف غفور رئیس روابط عامه در سازمان اطلاعات داخلی پاکستان گفت که مقامات آن کشور خواستار آن اند که تا زمان یافتن یک راه حل صلح آمیز، در افغانستان باقی بمانند. وی اظهار داشت که صلح و ثبات در افغانستان برای ثبات پاکستان و منطقه امری لازمی است. 
وی که در ترکیب یک هیات تحت رهبری لوی درستیز پاکستان به بریتانیا سفر کرده افزود که شکست القاعده بدون همکاری پاکستان نا ممکن بود و جامعه بین المللی از پاکستان به خاطر نابودی تروریزم سپاسگزار باشد.