-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۹, چهارشنبه

فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه در واقع جنرال رازق فراه بود. او جوان با مناعت و ضد طالب بود. ضایعه پی ضایعه.