-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۹, پنجشنبه

نشریه امریکایی: طالبان قوی شده اند، بهتر است خارج شوید!


پیشنهاد کمپنی بلک واتر به هدف خصوصی سازی جنگ افغانستان یک امر منطقی است.نشریه امریکن کنسرواتیو نخستین رسانه محافظه کاران امریکا است که از خصوصی سازی جنگ افغانستان حمایت کرده است. این نشریه امروز پنجشنبه نوشت که بعد از سالیان متمادی جنگ بی مفهوم امریکا در افغانستان، پیشنهاد اریک پرینس رهبر کمپنی بلک واتر در رابطه به واگذاری جنگ به پیمانکاران خصوصی یک امر منطقی به حساب می آید. اما گزارشگر نشریه می گوید که هرچند تلاش های مالک کمپنی بلک واتر در افغانستان به کدام نتیجه یی مطلوب نرسید، اما همه به یاد داشته باشند که نیروهای امریکایی یک روزی از افغانستان بیرون می روند و آنگاه دوستان امریکا در افغانستان با دست باز درباره خود تصمیم خواهند گرفت. 
نشریه می گوید که  بعد از یورش امریکا به افغانستان در ۲۰۰۱ فرصت برپایی یک رژیم پایدار در افغانستان به وجود آمده بود اما بوش ناگهان راه خود را به سوی عراق کج کرد. این تغییر مسیر به طالبان زمینه ظهور دو باره را مهیا کرد. اکنون نظر نظامیان، پیمانکاران غیرنظامی و مقامات افغانستان نسبت به وضعیت جاری بدبینانه است.
حملات هم آهنگ طالبان، افزایش تلفات نیروها، خلع سلاح نیروهای جنگی، اکمالات و رهبری ضعیف توانمندی اردو را در مبارزه با ۶۰ تا ۸۰ هزار تن از طالبان کاهش داده است. شورشیان با ابزارهای خاص شب بین مجهز اند و سربازان مجروح حکایه کرده اند که آن ها با نفرات طالبان که با وسایل پیچیده ای مسلح شده اند، در جنگ بوده اند. کابل هم درامان نیست. وضعیت امنیتی درافغانستان حتی در صورت ادامه حمایت بین المللی درمجموع رو به وخامت دارد. تصور معمول این است که طالبان درحال نیرومند شدن هستند و بهترین راه چاره، خروج فوری از افغانستان و تشکیل یک دولت اسلامی است و واشنگتن خودش را از معرکه دور کند. 
اما میزبانان تروریست ها که زمانی به امریکا حمله ور شدند این بار با قوت بزرگ تری در صحنه خواهند آمد و بدتر از گذشته عمل خواهند کرد. طالبان احتمالن برای همین روز دعا می کنند.