-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۵, شنبه

رهبر چین فرمان جنگ صادر کرد

امریکا چین را در تنگنا قرار داده است.
شی جین پینگ، رهبر چین نیروهای مسلح کشور خود را به مراقبت دقیق بر پیشرفت اوضاع در دریای چین جنوبی و خاک تایوان فرا خواند تا برای رفع اوضاع اضطراری احتمالی در آنجا آماده باشند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه South China Morning Post ، شی جین پینگ خظاب نظامیان چینی گفت:" باید متوجه وظایف خود بود و برای جنگ آمادگی داشت. ما باید تمام بغرنجی اوضاع را در نظر گرفته و طرح مناسب اقدامات را تهیه کنیم".
سخنان رهبر چین در شرایط اختلافات تجاری و استراتژیک روز افزون بین مقامات چین و آمریکا در جریان بازدید از یک مرکز فرماندهی نظامی در استان چین جنوبی ایراد شده است.