-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۵, چهارشنبه

امرالله صالح: تقلب درانتخابات تمثیل دموکراسی است!

سایه باخت و فریب از قفای امرالله صالح می آید.
امرالله صالح می گوید که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، صلاحیت گفتگو با طالبان را از سوی مردم افغانستان ندارد. اما خلیلزاد بنیان گذار دولت های پس از طالبان است.

امرالله بدون ارائه سند رسمی اظهار داشت که از گفت وگو های صلح خلیلزاد با طالبان، حتی دکترغنی هم راضی نیست. حال آن که خلیلزاد به شمول دکترغنی، با تمام رهبران ظاهراْ ضد طالب در خارج دولت نیز جدا جدا ملاقات داشت و هیچ یک از آن ها صدای مخالف یا ابراز نظری انتقاد آمیز که «صلاحیت» خلیلزاد را زیر پرسش ببرد؛ از خود بروز ندادند.

امرالله صالح هرچندمثل یک سخنگوی دولت به ابراز نظر پرداخت ولی به طور تلویحی مذاکرات بن در سال ۲۰۰۱ را نوعی باخت و فریب قلمداد کرد و گفت: «ما در صورتی مذاکره را می‌پذیریم که نماینده ای از این ملت در جریان مذاکره وجود داشته باشد و ما یک بار دیگر فریب نخوریم و یک بار دیگر او بدعت تاریخی را مرتکب نشویم؛ جنگ را می‌بریم و مذاکره را می‌بازیم.»
با این حال از ورای گفتار مشارالیه به درستی استفهام نشد که از « او بدعت تاریخی» آیا اشاره اش به سازش وزیراکبر خان بعد از جنگ ۱۹۳۸-۱۹۴۲ و مذاکرات خاکستری دولت امانی با انگلیس است یا تقسیمات کرسی ها در کنفرانس بن درسال ۲۰۰۱؟ اگر منظورش کنفرانس بن باشد، این سوال پیش می آید که ایشان چطور تحمل کرد که دست کم پنج سال رئیس امنیت حکومتی باشد که در نتیجه فریب و بدعت تاریخی تشکیل شده بود و نامبرده هنوز از حامیان خلف همان دم و دستگاه به شمار می رود؟!
صالح اما به نوبه خود نسخه ای از بدعت تازه می پیچد و با آنکه روند انتخابات را پر از تقلب می‌داند و تأکید دارد که بسیاری از دستگاه‌های بایومتریک کار نخواهند داد، با این هم از مردم می‌خواهد برای تمثیل دموکراسی!! در انتخابات شرکت نمایند.
صالح درتکمیل بدعت خویش چنین می گوید: «به میلیون‌ها میلیون رای تقلبی و خیالی نیز در این کشور وجود دارد. پس ما با تمام مشکلات تخنیکی که است، با تمام ناباوری که داریم، با آن هم از همین انتخابات استقبال کردیم و می‌کنیم.»
پس این چاه بدعت و ذلت را هم خلیلزاد باید پر کند؟