-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۲, یکشنبه

ماموریت داکتر خلیلزاد

محمد ناطقی فرد نزدیک به محقق نوشت:
داکتر خلیلزاد نماینده آمریکا در مساله صلح ماموریت مهم و تاریخی خود را آغار کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خبر از مذاکرات خلیلزاد با دفتر قطر داده است. گفته می شود که داکتر خلیلزاد از طالبان خواسته است که در آستانه انتخابات آتش بس نماید و طالبان نیز خواستار آزادی زندانیان شان شده است. هردو طرف از مذاکرات شان خشنود و خواستار ادامه گفتگوها شده اند. در مذاکرات بحث تغییرات در قانون اساسی و نحوه مشارکت طالبان درقدرت سیاسی و همین گونه رهایی زندانیان طالبان و خروج نیروهای بین المللی مطرح می شود. ماموریت داکتر خلیلزاد دشوار است اما موفقیت آن غیر ممکن نیست.