-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۵, چهارشنبه

جنگ سنگین دالری در کمیسیون های انتخاباتی


مبلغ معامله بین کاندیدا های سرمایه دار و مسئولان کمیسیون ها تا دو میلیون دالر بلند رفته است. اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که در واپسین روزهای رقابت های انتخاباتی، بازار داغ معامله بین تاجران و ثروتمندان نامزد انتخابات با کمیشن کاران مسئولین ارشد هردو کمیسیون های انتخاباتی اوج گرفته است.

ترافیک فعالیت ۲۵۵۶ نفر نامزد ولسی جرگه بسیار سنگین است و برای پر کردن ۲۵۰ کرسی باید اکثریت قاطع کاندیدا ها حذف شوند. به همین سبب جهت یافتن جای پا و ریزرف یک کرسی، جنگ سنگین دالری بین رقبای ثروتمند در گرفته است. درین میان گروه ویژه انتخاباتی تحت هدایت محمد حنیف اتمر در جریان پنج روز اخیر، تماس های فشرده ای با مسوولان کمیسیون های انتخاباتی برگزار کرده اند. نماینده گان آقای اتمر دو روز پیش، به اعضای ارشد کمیسیون ها پول های هنگفتی توزیع کرده اند. هدف ازین عملیات پولی آن است که برخی از کاندیدان را از رده انتخابات خارج کنند تا جا برای افراد مورد نظر خودش خالی شود.
تب معامله رهبران کمیسیون ها به حدی شدید است که مسئولین درجه اول کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی گروپ های ویژه ای از کمیشن کاران را موظف کرده اند که با کاندیدان سرمایه دار و نامدار و حاضر به معامله چانه زنی کنند. در گزارش مشخص قید شده است در برخی معامله ها تا دو میلیون دالر بین کاندیدا ها و نماینده گان کمیسیون ها تا و بالا شده است.