-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۹, یکشنبه

جنرال دوستم: امریکا بشنود؛ ما رئیس جمهور تعیین می کنیم!


جنرال رازق یک مرد «تلخه ناک» و دوست صمیمی من بود و از جانب ائتلاف ملی حوزه جنوب را تحت پوشش خود داشت.جنرال دوستم ( ظاهراً) معاون اول ریاست جمهوری در گفت وگو با شبکه باتور تی وی اعلام کرد که امریکا و ناتو مستحضر باشند که ائتلاف بزرگ ملی برای احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان آماده گی می گیرد و رئیس جمهور آینده کسی خواهد بود که از حمایت ائتلاف ملی برخوردار باشد.

رهبر جنبش ملی گفت: برخی فکر می کنند جنرال دوستم در خانه نشسته است. من در خانه نشسته ام اما کارخانه گی را انجام می دهم و برای انتخابات ریاست جمهوری آماده گی قوی می گیرم. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان را هیچ نیرویی نمی تواند از هم بپاشد. هر کسی را که ائتلاف حمایه کند ( شوخی نیست) او رئیس جمهور منتخب افغانستان خواهد بود. این را همه بشنوند ناتو، امریکا و سیاستمداران داخل هم ... و این را نشان خواهیم داد. جنرال رازق از موسسان ائتلاف ملی به شهادت رسید؛ در عوض، برادرش، قومش و لالی صاحب در صحنه حاضر اند. وی گفت که جنرال رازق یک مرد «تلخه ناک» و دوست صمیمی من بود و از جانب ائتلاف ملی حوزه جنوب را تحت پوشش خود داشت.

جنرال دوستم از قوای امریکا و ارگ نشینان کابل ابراز نارضایتی کرد و گفت:  از چهار سال به این طرف به دوستان خارجی و شورای امنیت ملی داد می زنیم که طرح ما را برای درهم کوبی طالبان بپذیرند؛ اما نتیجه نمی گیریم.

وی گفت: درین باره یک سوال کلان در ذهن من وجود دارد. به دوستان امریکایی بارها گفته ام که شما در افغانستان می خواهید شکست بخورید یا به پیروزی برسید. چهار تا موتر سایکل سوار و قوماندان طالب به این جا و آن جا حمله ور می شود. این درحالی است که کمک های جهان به افغانستان می رسد و به چه تعداد جنرال های افغانستان، ناتو و امریکایی درین جا دخیل جنگ هستند. اگر امریکا طرح ما علیه طالبان را بپذیرد این ما هستیم که بلند پروازی ها و خیزهای بی جای طالبان را درهم می شکنیم. 
من به جنرالان امریکا و مقامات حکومت گفته ام که ما جنگ را ببریم خوب است یا ببازیم؟ ما باید جنگ را ببریم تا در مذاکرات دست طالبان به سوی ما دراز باشد و ما برای شان آغوش باز کنیم. باید همه مناطق تصفیه شوند. ما حالا پشت طالب می دویم، عذر می کنیم، کاری باید بکنیم که طالبان از پشت ما بدوند. ما دولت منتخب مردم هستیم. طالب یک گروپ مخالف مسلح است. جامعه جهانی و مردم افغانستان بشنوند. یک دو سه دفعه می گویم که توانایی شکست طالبان را داریم.
جنرال در ادامه تاکید کرد که ما وطن پرست هستیم و قوم گرایی و سمت گرایی نمی کنیم. هزاران جوان خود را در راه وطن از دست داده ایم. باید مساله پشتون و غیر پشتون را از زبان دشمن بگیریم.

جنرال دوستم که برخلاف گذشته با لحنی نسبتاً بُغض آلود سخن می گفت، با این جملات هشدار صادر کرد:
به خدا دعا می کنم که کارد را به استخوان من نرساند. در آن صورت حمله و محاصره دم ما را گرفته نمی تواند و مرگ را مثل آب می نوشیم. ما به خاطر یک عدالت و یک آرمان مبارزه کرده ام و سازمان سیاسی داریم. طرف خیال بی عدالتی را از سر خود دور کنند. وی با اشاره به خیزش های چند ماه پیش در شمال گفت اگر هدایت بدهیم چهل هزار نفر اگر از سالنگ به این طرف تیر شوند و تمام شمالی و کابل هم درد دارند آن گاه چه واقع خواهد شد. من در سخاوت تاریخ دارم. مرا گفتند که یک وقت چای را به تن توزیع می کردی. من گفتم که جنرال دوستم را نشناختی. من پول را به تن توزیع می کنم! من افغانستان دو بار آزاد کرده ام یکی در سال ۱۳۷۱ و بار دوم در سال ۲۰۰۱ که صدها نفر تلفات دادم و از امریکایی ها فقط یک نفر کشته شد. 
من جنرالی هستم که همه چیز را از مردم و جنگ آموخته ام. هرگز پشتون و غیرپشتون برای من مطرح نیست. توانایی و امکانات داریم مگر موقع داده نمی شود و ازین بابت به حدی رنج می برم که خودم می دانم و خدا. چوکی معاون اول را که ما به زور ملت خود به دست آوردیم، کسی روی آن می نشیند که لیاقتش را ندارد. چه کاره است آن نفر؟!