-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۶, دوشنبه

تکت طالع و بخت فرماندهان نظامی در کمپنی بلک واتر

اریک پرینس، رئیس کمپنی امنیتی بلک واتر بعد از چانه زنی ها با مقامات کاخ سفید، اینک با طبل و سرنای تبلیغاتی وارد کابل شده است تا جناح ها و رهبران نظامی و سیاسی افغانستان را وادار به قبول خصوصی سازی جنگ افغانستان کند. او در دیدار با فرماندهان نظامی خارج از دولت که تشنه ومعتاد معامله و پول اند جدا جدا صحبت کرده و به هر یک، بسته های تشویقی تقدیم می کند. 
به طور مثال، به یک قوماندان مسلح غیر مسئول یا جهادی که از گذشته با قراردادی های امریکایی زودوبند داشته و به کاروان های نظامی و انتقالاتی امریکایی و ناتو، خدمات امنیتی و اسکورت ارائه کرده اند؛ پیشنهاد می کند که هرگاه از طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان حمایت کنند، هزار یا دو هزار تن از نفرات آنان را درکمپنی خود استخدام خواهد کرد یا قرارداد های تأمیناتی مختلفی را فهرست می کند که در آن به هریک از آنان سهم داده خواهد شد. مشابه به همین تعامل، کار را با کاندیدا های رده اول انتخابات ریاست جمهوری شروع کرده است و از همین حالا قصد دارد موافقه آنان را حاصل کند. اریک پرینس خیال دارد پنج میلیارد مخارج نظامی امریکا در افغانستان از طریق بلک واتر به مصرف برسد.