-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۲, پنجشنبه

کرسی های پارلمان فقط نصیب تاجران یا افراد مورد حمایت آن ها خواهد شد

شماری آرزو می کنند که «تجار سیاسی» به سالن پارلمان راه نیابند. 

این نا ممکن است. 
سیاست، در ذات خود تجارت است و سرمایه داران همیشه حکومت تشکیل می دهند، با هم جور آمد می کنند؛ به امکانات اقتصادی بیشتر دست می یابند و در مرکز جریانات اجتماعی قرار می گیرند. سکان سیاست را کسانی می توانند در دست گیرند که در حلقات این چنینی عضویت داشته و از سوی یک کانال سیاسی مرکب از سیاستمداران تاجر پشتیبانی شوند. بسیاری از چهره های جوان که از چنین بنیاد حمایتی بهره مند نباشند، هرگز به کرسی پارلمان راه نخواهند یافت. جای آنان را کسانی می گیرند که تاجر اند و یا پدران شان در مدارج تصمیم گیری کلان نفوذ دارند. متاسفانه واقعیت این است، چه تلخ باشد، چه شیرین در نظر آید!