-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۹, چهارشنبه

ارزش دموکراسی را حفظ نمی کنند

به نوشته تی آرتی ورلد، مردم افغانستان با قبول خطرات در انتخابات کشور شان حضور یافتند اما متاسفانه رهبران آن ها و همچنان جامعه جهانی در حفظ این همه جانفشانی های شان به طور کامل ناکام مانده اند. در افغانستان هر زمانی که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار می شود یک فرصت کوتاه برای تشویق دموکراسی به وجود می آید. اگر بعداْ غفلت صورت نگیرد، همان صندوق انتخاباتی به معنای دموکراسی است.