-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۸, سه‌شنبه

معامله انتخاباتی پشت پرده بین رهبران و دکتر غنی

درگزارش آمده است که اکثر رهبر زاده ها در انتخابات رأی نیاورده اند.خبر ارسالی به گزارشنامه افغانستان حاکی است که درجلسه سری بین نخبه گان محافظه کار سیاسی با دکترغنی، معامله یی سیاه صورت داده شده و از ریکورد دستگاه های بایومتریک که به ارزش ده ها میلیون دالر خریداری شده بود؛ صرف نظر شده است.

اکنون نزاع بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی برسر این موضوع بالا گرفته و نهاد های مستقل (ناظر) نیز از تصمیم دولت شوکه شده اند. 

کمیسیون انتخابات به دستور شخص دکترغنی از اعلامیه اول خود عقب گشت کرده است.

درگزارش واصله قید شده است که علت انصراف ناگهانی دولت و عقب نشینی کمیسیون انتخابات از ابطال آرای بدون بایومتریک این بود که اکثر « رهبر زاده ها»، اقارب سیاسیون کلاسیک و فرزندان قوماندانان ثروتمند آرای لازم برای ورود به پارلمان را به دست نیاورده و بزرگان و زورمندان، در واکنش فوری به دیدار دکترغنی شتافته و روی یک معامله کلان تر و جدید تر با هم به توافق رسیده اند. 

در گزارش آمده است که دکترغنی به سفارش بزرگان و رهبران گردن نهاده و به شمارش آرای بدون عبور از فلتر بایومتریک رضایت داده است. افراد وابسته به رهبر زاده ها در جریان انتخابات، اکثر دستگاه های بایومتریک را غیر فعال ساخته و در نتیجه آرای غیر واقعی و جعلی را به نام خویش در صندوق ها ریخته اند. 
در ازاء تصمیم دکترغنی، گفته می شود که رهبران و بزرگان سیاسی تعهد داده اند که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، از کاندیداتوری احتمالی دکترغنی یا فردی از محفل ارگ حمایت کنند. 
با این حال، بعد از عقب گرد ۱۸۰ درجه ای کمیسیون انتخابات، بازار تا و بالا شدن بندل های دالر بین متقاضیان و ارباب صلاحیت در کمیسیون انتخابات داغ شده است. مثلاْ نادر خان کتوازی وکیل ولایت پکتیکا مبلغ دو میلیون دالر به مدیران ارشد کمیسیون انتخابات تحویل داده است. 
در گزارش ذکر شده که در صندوق های انتخاباتی پکتیکا قریب چهارصد هزار رأی استعمال شده بود اما رأی نوشته شده به نفع نادر خان کتوازی کمتر از هزار بوده است. 
همچنان نخبه زاده گان از کابل، شمال و مشرقی با بسته های دالر هر شب و روز خانه های مقامات کمیسیون را دق الباب می کنند.