-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲, چهارشنبه

امریکا طالبان ایرانی را تحریم کرد

امریکا دو افسر ایرانی به شمول هفت تن از سران طالبان افغان و پاکستانی را به اتهام همکاری با همدیگر برای انجام اعمال تروریستی تحریم کرده است. وزیر دارایی آمریکا در بیانیه منتشر شده گفته است: 

کمک های آموزشی، مالی و تسلیحاتی ایران از طالبان یک نمونه دیگر از دخالت های منطقه ای آشکار تهران و حمایتش از تروریسم است.
دو نفر مجهول الهویه به نام های عبدالله صمد فاروقی و صدر ابراهیم از جمع طالبان تحریم شده اند که معلوم نیست واقعاْ چه کسانی هستند.
دراعلامیه وزارتت دارایی امریکا از سران برجسته طالبان درقطر و کویته به شمول مولوی هیبت الله رهبر طالبان هیچ اشاره ای نشده است. ظاهراْ رهبران قطر نشین و کویته نشین از تمامی احقاق و حقوق خویش مطابق قوانین بین المللی بهره مند بوده و بی دغدغه می توانند به به کار شان در افغانستان ادامه دهند!
تحریم شامل آن عده از طالبانی است که از کمک های روسیه و ایران برخوردار اند. آن ها به انجام اعمال تروریستی تحریم شده اند. اما مقامات امریکایی با طیف دیگری از رهبران ارشد طالبان مذاکره مستقیم را در پیش گرفته است.