-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۳۰, دوشنبه

مولانا فضل الرحمان: انتخابات افغانستان یک کار بیهوده بود


مولانا گفت که حق تعیین سرنوشت در افغانستان امکان ندارد. مولانا فضل الرحمن رهبر جمیعت العلمای پاکستان و یکی از پدران شناخته شدۀ طالبان « افغان» در واکنش به برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان گفت که این انتخابات نمی تواند بر حضور نیروهای خارجی درین کشور مشروعیت بدهد. 

به حواله روزنامه دان، مولانا در محضر رسانه ها به روز یک شنبه اظهار داشت که انتخابات در یک کشور جنگ زده یک کار بی معنی است و کدام تاثیری مثبت بر آینده افغانستان ندارد. وی گفت که افغانستان یک کشور اشغال شده است و نیروهای نظامی چندین کشور در آن جا مستقر است. 
این پدرشناخته شده دسته جات تروریستی در منطقه استدلال کرد:  همان گونه که حق تعیین سرنوشت در قلمرو کشمیر تحت قلمرو هندوستان امری محال است، همین مساله در افغانستان هم مصداق دارد. او دیدگاه خود را ازین منظر توضیح داد که در کابل یک دولت دست نشانده ای نصب شده است که از حمایت مردم افغانستان محروم است.