-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۵, یکشنبه

زنده ياد احمد کسروی می نویسد: مگر شما ملايان را نمي‌شناسيد؟!

آنان دسته‌ای هستند كه در اين كشور مفت مي‌خورند و كاري كه از دستشان برمي‌آيد، ايستادگي در برابر پيشرفت توده است.

هر گامي كه مردم به سوي بهتری بردارند اينان با آن دشمنند كه تا توانند ايستادگي خواهند كرد و سپس رها كرده فراموش خواهند گردانيد.

مگر با مشروطه همين رفتار را نكردند و آن خونريزي ها را به ميان نياوردند؟!.. مگر با دبستانها كه برپا شده بود ساليان دراز دشمني ننمودند؟!..

مگر با ثبت اسناد و دفترهاي رسمي كشاكش نپرداختند؟!..

مگر با يكساني رخت و كلاه اين رفتار را ننمودند و مايه‌ي خونريزي نگردیدند؟!

اين ملايان ساليان دراز با دبستانها دشمني نشان مي‌دادند و بچه‌ها را «تكفير» مي‌كردند.

اين مردم‌آزاري ملايان از آنجا برخاسته كه يك كار «مشروعي» در زندگاني توده‌اي نمي‌دارند. نه بافنده‌اند ، نه ريسنده‌اند ، نه سازنده‌اند ، نه كارنده‌اند ، نه دوزنده‌اند ، نه مي‌خرند و نه مي‌فروشند. يك جمله بگويم : هيچكاره‌اند.

قانونها نيز جايي براي ايشان در ميان توده باز نكرده و كاري بآنان نداده. خودشان مي‌گويند : «پيشوايان دينيم و بمردم دين مي‌آموزيم». ولي اين هم دروغست. زيرا چيزهايي را كه آنان مي‌آموزند مردم خودشان از پيش مي‌دانستند. اينست چون كاري نمي‌دارند و بيكار هم نمي‌توانند نشست بمردم‌آزاري مي‌پردازند!..