-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۳, پنجشنبه

پس هزاران نظامی خارجی به چی کاری مشغول اند؟

به گزارش نشریه دموکرات گازت، اردوی امریکا اعلام کرده که بعد از رویداد مرگبار قندهار و حمله یک کوماندوی افغان بر یک سرباز چکی، تماس مستقیم بین نظامیان خارجی با نظامیان افغان به حالت تعلیق در آمده و امریکایی ها اکنون از طریق تلفن و مبادله نامه برقی با اردوی افغانستان کار می کنند!
اما یک مقام نظامی افغان گفته که امریکایی ها تا چند روز در قطعات افغان ها حضور نخواهند یافت و افغان ها می توانند با آن ها در قرارگاه های خود شان ملاقات کنند.