-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۱, چهارشنبه

کابلی اصیل یعنی چی؟

در چند سال اخیر، بشیر بیژن و میر محمد امین فرهنگ، رضاکارانه قباله افسقالی شهریان کابل را به نام خود نبشته بودند. آن ها هیچ کاری برای مردم کابل انجام داده نتوانستند. نقص اصلی در گفتار آن ها این است که می خواهند بین میلیون ها شهروند کنونی کابل، یک سرحد «کابلی اصل» و کابلی عوضی ترسیم کنند. من درکابل به دنیا آمده و بزرگ شده ام و بسترگاه روح من همین کابل است، مگر تا امروز درک نتوانسته ام که کابلی اصلی یعنی چه!؟
حالا جوانی به نام میلاد یوسف ابراهیم کارزار وسیع تبلیغاتی راه انداخته و علی الظاهر بیژن و امین فرهنگ را در حاشیه رانده است. من که تاریخ کابل را در ذهن خود ورق می زنم، کدام تفاوتی با کابلیان بومی و بومی های تازه اسکان یافته، ندیده ام، جز این که جماعات تازه آمده از ولایات و از شهرک های دور و پیش پایتخت، در اثر پیچ و خم ها و نا ملایمات قهار ایام، به ثروت و قدرت رسیده اند و یک اندازه حاکمانه عمل می کنند و ترکیب قبلی شهر کابل را تغییر داده و مرز بین کابلی اصیل و غیر اصیل را به تاریخ سپرده اند. 
اگر در تو درتوی تاریخ کابل کاوش کنیم، رد پای کابلی های اصیل از میان نسل های منقرض شده و استحاله یافته برهمن های قدیم پیدا می شود که نه شباهتی به پشتون دارند، نه به قزلباش و نه به تاجک و هزاره. طرح یک دیدگاه عادلانه برای مشارکت متوازن می باید به طور دیگری آماده یا توضیح داده شود.